چهل هزار سال حكومت مي كند


چهل هزار سال حكومت مي كند

امام صادق ( عليه السلام ) فرمود:

«نخستين كسي كه در رجعت بر مي گردد حسين بن علي ( عليه السلام ) است، چهل هزار سال در روي زمين مي ماند، تا از كثرت سنّ، ابروانش بر روي چشمهايش بريزد».

( - بحار الانوار: ج 53، ص 46 / تفسير برهان: ج 2، ص 408 . )