حساب خلائق در رجعت با امام حسين (ع ) استقال الصادق ( عليه السلام ) :

«انّ الّذي يلي حساب النّاس قبل يوم القيامة الحسين بن علي ( عليهماالسلام ) فأمّا القيامة فانّما هو بعث إلي الجنّة و بعث إلي النّار»

از امام صادق ( عليه السلام ) روايت شده:

حساب خلايق با حضرت امام حسين ( عليه السلام ) خواهد بود در رجعت پيش از قيامت و اما قيامت، پس در قيامت مردم مبعوث مي شوند تا به بهشت يا به جهنّم بروند.

( - بحار الانوار: ج 53، ص 43، ح 13. )

( ياران امام حسين ( عليه السلام ) هنگام بازگشت آن حضرت به دنيا )از امام صادق ( عليه السلام ) روايت شده كه:

گروهي از فرشتگان از خداي تبارك و تعالي اجازه گرفتند كه براي ياري امام حسين ( عليه السلام ) نازل شوند، چون به سرزمين كربلا رسيدند امام حسين ( عليه السلام ) به شهادت رسيده بود.

به آنها خطاب شد ملازم قبر او باشيد تا وقتي كه خروج كند، در آن روز از ياران او خواهيد بود، اين فرشتگان همواره در كنار قبر آن حضرت هستند و براي آن حضرت گريه مي كنند تا روزي كه خارج شود و آنها از ياران و ياوران او باشند.

( - كامل الزّيارات: ص 88 . )

در برخي منابع تعداد همراهان امام حسين 95 ( عليه السلام ) هزار نفر آمده است.

( - تفسير فرات: ص 203 . )امام حسين ( عليه السلام ) چهل هزار سال حكومت مي كند:

امام صادق ( عليه السلام ) فرمود:

«نخستين كسي كه در رجعت بر مي گردد حسين بن علي ( عليه السلام ) است، چهل هزار سال در روي زمين مي ماند، تا از كثرت سنّ، ابروانش بر روي چشمهايش بريزد».

( - بحار الانوار: ج 53، ص 46 / تفسير برهان: ج 2، ص 408 . )