خصوصيّات حضرت از زبان رسول خدا ( ص )حضرت جواد الأئمّه به نقل از پدران بزرگوارش از امام حسين صلوات اللَّه عليهم اجمعين در حديثي بسيار طولاني حكايت فرمايد:

روزي بر جدّم رسول خدا ( صلي الله عليه وآله وسلم ) وارد شدم، شخصي به نام أبيِّ بن كعب حضور داشت و سؤال و جواب هائي پيرامون ائمّه اطها ( عليهم السلام ) : مطرح شد تا جائي كه جدّم رسول اللَّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) اظهار داشت:

خداوند متعال در صُلب يازدهمين خليفه ام، نطفه اي پاك و منزّه قرار داده است كه تمام انسان هاي مؤمن به وسيله آن شادمان و راضي خواهند شد.

خداوند تبارك و تعالي در عالم ذرّ عهد و ميثاق ولايت او را گرفته است و كساني نسبت به او كافر خواهند شد كه منكر خداوند باشند.

او امامي است پرهيزكار و پاك، مسرور كننده و رضايت بخش، هدايت گر و هدايت بخش، حكم به عدل مي نمايد و بر اجراي عدالت دستور مي دهد.

در تمام امور، خداوند حكيم را تصديق مي كند و خداوند هم او را تصديق و تأييد خواهد كرد، او از ديد افراد، مخفي و پنهان مي گردد تا زماني كه آمادگي ظهور و بيان احكامش در جامعه آشكار شود.

در طالقان گنج هاي ارزشمندي در انتظار اوست كه نه طلا است و نه نقره، بلكه مرداني قوي و پايدار خواهند بود.

خداوند متعال هنگام فزرندم، از تمام شهرها و دورترين نقاط اصحاب او را گرد يكديگر جمع مي نمايد كه به تعداد اصحاب جنگ بدر - يعني؛ سيصد و سيزده نفر - خواهند بود.

و طوماري در دست دارد كه در آن نام تمام اصحاب و يارانش با معرّفي كامل از جهت نسب، شهر، شغل و فاميل خانوادگي ثبت و ظبط گرديده است.

امام حسين ( عليه السلام ) افزود: أُبيّ بن كعب سؤال كرد: علائم و نشانه هاي ظهور او چگونه و چيست؟

جدّم رسول اللَّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) در جواب او، فرمود: بيرقي مخصوص او قرار گرفته است كه هر موقع زمان ظهورش فرا رسد؛ بيرق، باز و گسترده خواهد شد و خداوند متعال آن را به سخن درخواهد آورد، پس صاحبش را صدا مي زند و مي گويد:

اي وليّ اللَّه! ظاهر شو و دشمنان خدا را به هلاكت برسان.

همچنين شمشيري مخصوص او، در قلاف قرار داده شده است، كه هنگام خروج حضرتش شمشير از قلاف بيرون آيد و با قدرت خداوند به سخن آيد و گويد:

اي وليّ اللَّه! خارج و ظاهر شو، چون كه ديگر بر تو جائز نيست كه نسبت به دشمنان خدا ساكت و آرام بنشيني.

پس در همان حال، ظاهر و خارج مي گردد و دشمنان خداوند متعال را در هر كجاي عالَم و در هر حالتي بيابد - پس از إتمام حجّت - به قتل خواهد رساند.

و او تمام حدود و احكام الهي را به اجراء در خواهد آورد، در حالتي كه جبرئيل سمت راست و ميكائيل سمت چپ و شعيب فرزند صالح جلوي او قرار دارد.

و به همين زودي قبل از قيام قيامت، او را خواهيد يافت و من تمام امور خود را به خداوند واگذار مي كنم.

سپس رسول خدا ( صلي الله عليه وآله وسلم ) در ادامه فرمايش خود افزود: اي أُبيّ! خوشا به حال كسي كه در آن زمان حجّت خدا را درك كند و خوشا به سعادت كسي كه دوستدار او، و معتقد و مؤمن به ولايت و امامت او باشد، همانا كه خداوند متعال آن افراد مؤمن را از شدائد و هلاكت ها نجات مي بخشد.

( - إعلام الوري طبرسي: ج 2، ص 186 - 190، إكمال الدّين صدوق: 264، ح 11، عيون اخبارالرّضا ( عليهم السلام ) : ج 1، ص 59، ح 29. )