خليفه تمام انبياء و ائمّه در شهر كوفهامام صادق ( عليه السلام ) در ادامه سخنان مفصّلي كه براي يكي از اصحابش به نام مفضّل مطرح فرموده است، چنين حكايت نمايد:

در آن هنگامي كه قائم آل محمّد (عجّل اللّه تعال فرجه الشّريف) ظهور نمايد، پايگاه و مركز حكومتش شهر كوفه خواهد بود.

و چون از مكّه معظّمه و مدينه منوّره حركت نمايد و داخل شهر كوفه گردد، اوّلين سخن آن حضرت با مردم چنين است:

اي جمع خلايق! آگاه و هوشيار باشيد، هر كه مايل است حضرت آدم و شيث را بنگرد، نزد من آيد؛ همانا كه من خليفه آن ها هستم.

هركس بخواهد كه حضرت نوح و سام را ببيند، سوي من بيايد كه من خليفه آن ها مي باشم.

هر كه تصميم دارد حضرت ابراهيم و اسماعيل را مشاهده نمايد، نزد من آيد كه من خليفه آن ها مي باشم.

هركس علاقه دارد حضرت موسي و يوشع را بشناسد، نزد من آيد كه من خليفه آن ها هستم.

هر كه دوست دارد حضرت عيسي و شمعون را بنگرد، سوي من آيد كه من خليفه آن ها مي باشم.

هر كه شيفته ديدار حضرت محمّد مصطفي و اميرالمؤمنين است، نزد من آيد كه من خليفه آن ها هستم.

هر كه ميل دارد بر حسن و حسين نگاه كند، نزد من آيد كه من جانشين آن ها هستم.

هر كه علاقه مند ديدار اهل بيت و ائمّه اطهار است، نزد من آيد كه من خليفه آن ها مي باشم.

اي مؤمنين! بشتابيد به سوي من تا شما را به تمام آنچه آگاهيد و آنچه ناآگاه هستيد آشنا سازم؛ هركس آشنا به كتاب هاي آسماني است، توجّه كند و گوش فرا دهد.

سپس امام زمان ( عليه السلام ) مقداري از كتاب حضرت آدم و شيث و نيز مقداري از كتاب حضرت نوح و ابراهيم ( عليهم السلام ) : را تلاوت مي فرمايد و مواردي كه از آن ها را تحريف و دگرگون شده است مطرح مي نمايد؛ و پس از آن نيز آياتي از قرآن را - طبق آنچه بر حضرت رسول 6 نازل شده و امام عليّ ( عليه السلام ) تأليف و جمع آوري نموده - تلاوت مي فرمايد.

و تمام مسلمان ها گويند: قرآني كه بر محمّد رسول اللَّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) نازل شده است، اين است كه حضرت تلاوت مي نمايد.

پس از آن، امام عليّ ( عليه السلام ) رجعت و ظهور مي نمايد و علائم ايمان و كفر بر چهره هركس آشكار مي گردد.

( - مختصربصائرالدّرجات: ص 184، هدايةالكبري حضيني: ص 397، س 125، بحارالأنوار: ج 53، ص 9، س 4. )