دعا براي فرجدعا براي فرج در بين همه دعاها از ويژگي خاصّي برخوردار است، ده ها روايت از پيامبر اكرم ( صلي الله عليه وآله وسلم ) و امامان معصوم ( عليهم السلام ) : در ترغيب مؤمنين به چنين دعايي وارد شده، و علاوه بر آن ده ها دعاي كوتاه و بلند مشتمل بر سوز و گداز براي تعجيل فرج از ناحيه آن بزرگواران روايت گرديده است كه گواه گويايي بر اهميّت اين دعا و اهتمام آنان به چنين دعايي به شمار مي آيد.

انگيزاننده ترين تعبيرات اين روايات، فرمايشاتي است كه دعاي براي فرج را قرين و همراهِ هميشگي انتظار، بلكه مصداق چشم انتظاري و تحقق بخشِ انتظار ( - «عليكم بالدعاء و انتظار الفرج». مهج الدعوات / ص 414 / و بحارالانوار / ج 95 / ص 336. )

فرج مي شمارد، و دعا كننده را از خاصّان ياوران حضرت مهدي ( عليه السلام ) به حساب مي آورد.

( - بحارالانوار / ج 62 / ص 70 / روايت 23 / باب 50. )

امام صادق ( عليه السلام ) مي فرمايد:

«هركس بر بلا شكيبا باشد و به وسيله دعا چشم انتظار فَرَج از سوي خدا باشد، از خاصّان به شمار مي آيد.»

و امام زمان ( عليه السلام ) خود مي فرمايد:

«أَكْثِرُوا الدُّعاءَ بِتَعْجيلِ الْفَرَجِ، فَاِنَّ ذلِكَ فَرَجُكُم؛ براي تعجيل در فرج و ظهور من بسيار دعا كنيد، همانا اين كار براي خودتان گشايش خواهد بود».

( - كمال الدين / ج 2 / ص 485. )

دعا كنيد؛ اگر شيعه چشم انتظاريد بايد براي نزديك تر شدن فرج دعا كنيد.

بسيار دعا كنيد؛ اگر فتنه هاي دوران غيبت را دريافته ايد و اهميت ظهور را مي دانيد، بايد بسيار دعا كنيد.

براي تعجيل فرج، بسيار دعا كنيد؛ كه همانا همين دعا كردن فرج و گشايش شما است.

با همين بسياري دعا است؛ كه بصيرت شما افزايش مي يابد و در شناخت عوامل فتنه تواناتر مي شويد.

با همين بسياري دعا است؛ كه اميدتان به پيروزي فزوني مي گيرد و توانِ استقامتِ بيشتر مي يابيد.

با همين بسياري دعا است؛ كه بازوان همّت تان قدرتمندتر مي شود و روح مقابله با باطل در درون تان اوج مي گيرد.

با همين بسياري دعا است؛ كه خدا عنايت خاصّه اش را شامل حال شما مي گرداند و تأثيرات و توفيقاتش را نصيب شما مي سازد.

و اين ها خود والاترين مصاديق فرج و روشن ترين جلوه هاي گشايش اند.

( - در كتاب مكيال المكارم / ج 1 / موردِ 90، از ثمرات و فوايدي كه از ديدگاه مؤلف آن، بر دعا براي تعجيل فرج مترتب است بر شمرده شده است. )