زندگي سخت براي دشمنان اهل بيت در رجعت«وَ مَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْري فَاِنَّ لَهُ مَعيشَةً ضَنْكاً.»

«هر كس از ياد من اعراض بكند براي او زندگي سخت و تنگي است».

( - طه: آيه 124. )

از امام صادق ( عليه السلام ) تفسير اين آيه را پرسيدند؟

حضرت فرمود:

«به خدا سوگند اين آيه در حق دشمنان ماست».

راوي پرسيد: جانم به فدايت، گاهي مي بينيم كه آنها در طول زندگي با آسايش و وسعت زندگي مي كنند و هرگز روي تنگي نمي بينند تا مرگشان فرا رسد. فرمود:

«به خدا سوگند كه مربوط به رجعت است».

( - بحارالانوار: ج 53، ص 51 . )

و نيز روايت شده كه:

خوراك دشمنان اهل بيت در رجعت، عذره انسان خواهد بود چنانچه حق تعالي فرموده است: «... ان له معيشة ( - غائط . )

ضنكاً».

( - سوره طه: آيه 124 . )

آنانكه حق را ديدند و از آن اعراض كردند و از شاهراه حق وحقيقت منحرف شدند در موقع رجعت، روز بسيار سختي دارند ودر روز رستاخيز روزگار سخت تري در انتظار آنهاست.( ظاهر شدن علي 7 در كنار خورشيد )

«اِنْ نَشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّماءِ ايَةً فَظَلَّتْ اَعْناقُهُمْ لَها خاضِعينَ.»

«اگر ما اراده كنيم، از آسمان بر آنان آيه اي نازل مي كنيم كه گردنهايشان در برابر آن خاضع گردد».

( - شعراء: 4. )

ابوبصير مي گويد از محضر امام باقر ( عليه السلام ) معناي اين آيه را پرسيدم، فرمود:

«منظور از نشانه علي بن ابي طالب ( عليه السلام ) است كه يك ساعت در كنار خورشيد ظاهر مي شود و خورشيد بالاي سر مردم مي ايستد، تا همگان او را ببينند و دقيقاً با حسب و نسبش بشناسند. در آن هنگام گردن بني اميّه در برابر علي ( عليه السلام ) خاضع مي شود».

سپس فرمود:

«در آنروز بني اميّه آنقدر خوار مي شوند كه اگر يكي از آنها در زير درختي پنهان شود، آن درخت بانگ مي زند كه اينجا يك نفر اموي است، او را بكشيد».

در حديث ديگر امام باقر ( عليه السلام ) در تفسير اين آيه فرمود: آري خداوند اين نشانه را براي آنها آشكار مي كند.

ابوبصير پرسيد: براي چه كساني؟

فرمود: براي بني اميّه.

ابوبصير پرسيد: منظور از نشانه [در آيه ] چيست؟

فرمود: «ايستادن خورشيد از ظهر تا عصر در وسط آسمان، و ظاهر شدن صورت و سينه مردي در قرص خورشيد كه حسب و نسب او براي همه مردم روشن است. و آن در عهد سفياني واقع مي شود، كه هلاكت سپاه سفياني در آن موقع فرا مي رسد».

( - بحارالانوار: ج 53، ص 109 / ارشاد مفيد: ص 359 . )