شلاّق خوردن زني كه حضرت زهرا ( س ) را اذيّت مي كرد( شلاّق خوردن زني كه حضرت زهرا ( عليها السلام ) را اذيّت مي كرد )

و در حديثي ديگر پرده از نام زني برداشته شده كه حضرت زهرا ( عليها السلام ) را خيلي رنج مي داد ... آن زن (حميراء) در رجعت برگردانده مي شود و به دست مبارك حضرت مهدي ( عليه السلام ) به مجازات مي رسد.

( - بحارالانوار: ج 52، ص 314 و ج 53، ص 90 . )و همچنين، همه كساني كه به اهلبيت عصمت و طهارت ( عليهم السلام ) : ستم كرده اند به دنيا برگردانده مي شوند و انتقام از آنها گرفته مي شود.

چنانكه امام صادق ( عليه السلام ) مي فرمايد:

«هنگامي كه قائم ما قيام كند، همه كساني كه مؤمنان را آزار كرده اند در زمان آن حضرت بر مي گردند و مؤمنان از آنهإ؛ددَ انتقام مي گيرند».

( - دلائل الامامه: ص 247. )