ظهور نور و انتقام از ظالممرحوم شيخ صدوق رحمة اللَّه عليه به نقل از عبدالسّلام هروي حكايت كند:

روزي محضر شريف حضرت عليّ بن موسي الرّضا ( عليه السلام ) شرفياب شدم و پيرامون حديثي از امام صادق ( عليه السلام ) سؤال كردم كه فرمود: هنگامي كه امام زمان عجّل اللّه تعالي فرجه الشّريف خروج نمايد تمام ذرّيه قاتلين امام حسين ( عليه السلام ) را بجهت كردار پدرانشان نابود مي نمايد و انتقام خون جدّ مظلومش را مي گيرد؛ آيا صحيح مي باشد؟

امام رضا ( عليه السلام ) فرمود: بلي، صحيح است.

گفتم: آيه قرآن كه مي فرمايد: نمي توان گناه شخصي را بر ديگري تحميل كرد، چه مي شود؟

فرمود: خداوند متعال در تمام گفتارش صادق و راست گو است، وليكن ذرّيه قاتلين حضرت أباعبداللَّه الحسين ( عليه السلام ) چون راضي به كردار پدرانشان بودند و به اعمال و حركات زشت آن ها فخر و مباهات مي كردند، پس شريك جرم هستند.

چون هركس راضي به كردار ديگري - چه خوب و چه بد - باشد در ثواب و عقاب او شريك است، گرچه شخصي در مغرب ظلم كند و ديگري در مشرق نسبت به كار او راضي و خوشحال باشد، پس در اين صورت شريك جرم محسوب مي شود.

سپس افزود: امام زمان ( عليه السلام ) چنين افرادي را خواهد كشت.

بعد از آن عرضه داشتم: ياابن رسول اللّه! بعد از آن كه امام زمان ( عليه السلام ) خروج نمايد، ابتداء از كجا و نسبت به چه اموري اقدام مي فرمايد؟

امام رضا ( عليه السلام ) در جواب فرمود: وقتي قائم آل محمّد صلوات اللّه عليهم خروج نمايد، ابتداء به مجازات بني شيبه در مكّه مي پردازد، چون آن ها دزدان اوّليه اي هستند كه تمام اموال بيت اللَّه الحرام را دزديده اند و بدين جهت دست آن ها را طبق دستور اسلام جدا خواهد كرد.

( - عيون اخبارالرّضا ( عليهم السلام ) : ج 1، ص 273، ح 5. )