مردي كهن سال با شكل جوانيمرحوم شيخ صدوق، طبرسي و برخي ديگر از بزرگان به نقل از ريّان بن صلت - كه يكي از ياران و خدمت گزاران امام عليّ بن موسي الرّضا ( عليهماالسلام ) است - حكايت نمايند:

روزي خدمت آن حضرت شرف حضور يافته و اظهار داشتم: ياابن رسول اللّه! آيا شما صاحب الزّمان و وليّ امر هستي؟

فرمود: بلي، من وليّ امر هستم؛ وليكن نه آن كسي كه دنيا را پر از عدل و داد مي كند، و چگونه اين كار از من ساخته باشد با اين وضعيّتي كه در آن هستم!؟

آن كسي كه منظور تو است، او قائم آل محمّد (عجّ) مي باشد كه تمام ظلم ها و بي عدالتي ها را برطرف و عدالت را جايگزين مي نمايد.

او هنگامي كه ظهور و خروج مي نمايد، با اين كه كهن سال و عمري طولاني از او گذشته است، امّا شكل و قيافه اش همچون جواني شاداب، بسيار نيرومند و قوي است، كه چنانچه بخواهد بزرگ ترين درخت را ريشه كن كند، با يك دست چنين نمايد.

( - همان طوري كه پدرش اميرمؤمنان عليّ ( عليه السلام ) درب قلعه خيبر را با يك دست از جاي كَند و چندين متر آن طرف تر پرتاب نمود كه چهل نفر هم نتوانستند آن را بردارند. )

امام زمان ( عليه السلام ) اگر فريادي بلند كند، تمام صخره ها متزلزل ودگرگون شوند، عصاي حضرت موسي ( عليه السلام ) - با همان خصوصيّت وحالت - و نيز - انگشتر حضرت سليمان ( عليه السلام ) همراه و در دست حضرت قائم آل محمّد عجّل اللّه تعالي فرجه الشّريف مي باشد.

سپس امام رضا ( عليه السلام ) افزود: او چهارمين فرزند من مي باشد كه خداوند متعال او را پنهان و مخفي نگه مي دارد، تا به موقع ظاهر گردد و دنيا را پر از عدل و داد نمايد.

( - إكمال الدّين: ص 376، ح 7، غيبة نعماني: ص 168، ح 9، إعلام الوري طبرسي: ج 2، ص 240. )