همه در اوج قدرت و نعمت زندگي مي كننداميرمؤمنان ( عليه السلام ) فرمود:

سوگند به خداوندي كه دانه را شكافت و انسان را آفريد، در آن زمان [رجعت ] همگي در اوج قدرت و نعمت زندگي مي كنند.

و از دنيا نمي روند جز اينكه يك هزار پسر براي آنها متولّد شود، كه همگي به دور از هرگونه بدعت و انحراف زندگي مي كنند.

به كتاب خدا عمل مي كنند و از سنّت رسول اللَّه پيروي مي كنند وهمه خطرات و نگرانيها از آنها دور مي شود.

( - بحارالانوار: ج 51، ص 57 . )