ياران امام حسين (ع )از امام صادق ( عليه السلام ) روايت شده كه:

گروهي از فرشتگان از خداي تبارك و تعالي اجازه گرفتند كه براي ياري امام حسين ( عليه السلام ) نازل شوند، چون به سرزمين كربلا رسيدند امام حسين ( عليه السلام ) به شهادت رسيده بود.

به آنها خطاب شد ملازم قبر او باشيد تا وقتي كه خروج كند، در آن روز از ياران او خواهيد بود، اين فرشتگان همواره در كنار قبر آن حضرت هستند و براي آن حضرت گريه مي كنند تا روزي كه خارج شود و آنها از ياران و ياوران او باشند.

( - كامل الزّيارات: ص 88 . )

در برخي منابع تعداد همراهان امام حسين 95 ( عليه السلام ) هزار نفر آمده است.

( - تفسير فرات: ص 203 . )