يزيد به دنيا بر مي گردداز بعضي روايات استفاده مي شود كه: يزيد و يزيديان چندين بار به اين دنيا بر مي گردند و در هر دفعه به كيفر اعمال خود مي رسند.

اينك به سه دسته رواياتي كه در اين زمينه آمده است اشاره مي كنيم:

1 - امام صادق ( عليه السلام ) فرمود:

«... گروهي از مؤمنان با صلابت پيش از قيام قائم ( عليه السلام ) برانگيخته مي شوند و انتقام خون حسين ( عليه السلام ) و يارانش را مي گيرند.

( - كامل الزيارات: ص 63 / تفسير نور الثقلين: ج 3، ص 138. )

2 - روايت شده:

هنگامي كه قائم ما قيام كند انتقام خون امام حسين ( عليه السلام ) را مي گيرد.

( - مستدرك: ج 3، ص 414 / اثبات الهداة: ج 7، ص 102 و 105. )

3 - و نيز روايت شده:

در پايان عمر حضرت ولي عصر (عج) امام حسين ( عليه السلام ) با هفتاد نفر از اصحابش رجعت مي كند و از يزيد و يزيديان قصاص مي كند.

( - بحار الانوار: ج 53، ص 61 . )