نامه حضرت خطاب به كساني است كه در وجود حضرت شك كرده بودند


و شيخ ابي عمر عامري جواب حضرت را براي اينان آوردند :(بسم الله الرحمن الرحيم،خدا ما و شما را از فتنه ها عافيت دهد،و به ما و شما روح يقين را هديه دهد.خدا ما را در پناه خودش قراردهد،شما را هم ازعاقبت بد درپناه خودش قراردهد،به من خبررسيده که شک کرديد جماعتي از شما در دين، پس غمناک شديم از شما که ين (شک شما) بين ما وشما پرده انداخت (غصّه ما ) بري شماست نه بري خودمان،به درستي که خدا با ماست پس هيچ نيازي ما به غير خدا نداريم،حق هميشه با ماست پس به وحشت نمي اندازد ما راهر کس که بنشيند. و ما صنعت دست خدييم؛ومخلوقات،صنعت دست ما.اي گروه چه شده است شما را ترد?د شما در شک است و در حيرت برگردانده شديد ،آيا اين آيه قرآن را نشنيديد که خداوند عزّوجل مي فرمايد:"اي کساني که ايمان آورديد اطاعت کنيد از خدا و اطاعت کنيد رسول و اولي الامر از ايشان را "آياندانستيد آن آثاري که به شما رسيده،آن چه که بوده و ايجاد شده از ائمه گذشته و باقي مانده شماست؟آيا نديديد که خداي سبحان چگونه براي شما پناهگاه هايي قرار داده است که شما در آن پناهگاه ها به آرامش برسيد؟آيا نديديد که خداوند برايتان چه عَلَم هايي را قرار داده است که شما به واسطه آن هدايت شويد؟از حضرت آدم اين پرچم بوده تا امامي که گذشت (امام حسن عسگري(ع)) هر زمان علمي ناپديد مي شود علم ديگري پديد مي آيد وقتي خدا ستاره قبلي را گرفت شما گمان بي جا کرديد که خدا دينش را باطل کرد،وسيله بين خود و مخلوق را بريد اين چنين نيست که شما گمان مي کنيد نه هيچ وقت بوده و خواهد بود،تا زمان قيامت،و امر خدا ظاهر مي شود در حالي که مردم کراهت دارند.و پدرم با سعادت کامل بر روش پدرانش گذشت گام به گام جاي آن ها قدم گذاشت،وصيت او و علم او در بين ما هست،و کسي که جانشين او باشد،وکسي که بنشيند جاي او هم در بين ما هست.هيچ کس با ما دعوا نمي کند (در مورد موضوع جانشيني ) مگر کسي که ظالم و گناه کار باشد .اگر فرمان خدا که هيچ گاه مغلوب نمي شود نبود،حتماً از موقعيت ما چيزي بر شما ظاهر مي شد که عقل هايتان سرگردان شود،و شکهايتان از بين برود،ولي هر چه خدا بخواهد مي شود .پس تقوا داشته باشيد،وتسليم ما شويد،امر شما بر ما وارد مي شود ،پس بر ماست صادر کردن (پاسخگويي به شما)،و اراده نکنيد بر پرده برداري از چيزي که پرده افتاده بر شما (منظور خود حضرت هستند که در پس پرده غيبت به سر مي برند) ميل نکنيد از طرف راست و برنگرديد به چپ.من خيرخواهي شما را کردم و خدا شاهد بر من و شماست. اگر نبود نزد ما که دوست داشتيم صلاح شما و رحمت بر شما و دوست داشتيم دلسوزي بر شما را،ما از مورد خطاب قراردادن شما مشغول به کار ديگري مي شديم.خدا ما و شما را حفظ کند از قرار گرفتن در مهلکه ها و مرض ها و آفت ها به رحمت خودش، به درستي که خدا قادر بر هر چيزي است،وخدا هم براي ما و هم براي شما سرپرست و حافظ است و سلام بر همه اوصياء و اولياء و مؤمنين " و رحمة الله وبرکاته و صلي الله علي محمد النبي وسلم تسليما"كتاب گرانقدر "مکيال المکارم"