منتظرآن حضرت با اين نام خوانده شده است، چرا که مردم همواره ظهور و قيام او را انتظار مي برند تا با قيام خويش اين سياره خاکي را
از ظلم و بيداد پاک سازد.

از امام جواد عليه السلام پرسيدند:

«يابن رسول الله! و لم سمي: القائم؟»

قال: «لانه يقوم بعد موت ذکره و ارتداد أکثر القائلين بامامته.»

فقيل له: «و لم سمي:المنتظر؟»

قال: «لان له غيبة تکثر ايامها و يطول أمدها، فينتظر خروجه المخلصون و ينکره المرتابون...» [1]
.

يعني: پرسيدند: «چرا حضرت مهدي عليه السلام را «قائم» ناميدند؟»

فرمود:«چون پس از آنکه ياد و نام مقدسش در ميان مردم فراموش شد و بيشتر معتقدان به امامت او به آفت ارتجاع و ارتداد
گرفتار آمدند، بپا مي خيزد.

پرسيدند: «چرا منتظر ناميده شده است؟»

فرمود: «بدان دليل که او غيبت بسيار طولاني خواهد داشت. غيبتي که دوران آن سخت و طولاني است و مخلصان، انتظار قيام و
ظهورش را مي کشند و ترديد کنندگان و بدخواهان، وجود گرانمايه و ظهور او را براي اصلاح جهان، انکار مي نمايند.[1] بحارالانوار، ج 51، ص 30.