پدران و نياکان سرفرازنام بلند آوازه ي آن گرانمايه «محمد» و به «مهدي» شهرت دارد.

او فرزند حضرت امام حسن عسکري عليه السلام،

فرزند امام هادي عليه السلام،

فرزند امام جواد عليه السلام،

فرزند امام رضا عليه السلام،

فرزند امام کاظم عليه السلام،

فرزند امام صادق عليه السلام،

قرزند امام باقر عليه السلام،

فرزند امام سجاد عليه السلام،

فرزند امام حسين عليه السلام،

فرزند امام حسن عليه السلام،

فرزند امام علي عليه السلام،

و فرزند دلبند فاطمه عليهاالسلام دخت گرانمايه ي پيامبر گرامي صلي الله عليه و اله و سلم است.

و سخن فرزدق چقدر در اينجا زيباست که مي گويد:

«اينان، پدران گرانقدر من هستند، شما نيز اي «جرير»! به هنگامي که انجمنها ما را گرد آوردند، شخصيتهايي به عظمت پدران
من، بدان انجمنها بياور.»

آري! اين نسبت والاي آن حضرت است که علاوه بر اسناد تاريخي، انبوه روايات

نيز که از نظرتان خواهد گذشت، اين واقعيت را به صراحت، در چشم انداز حقجويان قرار مي دهد.