معناي اين آيه در پرتو رواياتامامان معصوم و آموزگاران راستين قرآن نيز در تأويل آيه مورد بحث، بر اين انديشه رهنمون هستند که اين وعده شکوهبار خدا تحقق
نيافته و به هنگامه ظهور حضرت مهدي عليه السلام تحقق خواهد يافت.

بزودي در همين کتاب با روايات متواتر و معتبري روبرو خواهيد شد که بطور صريح و بي هيچ ابهامي اين آيه قرآن را بر عصر
ظهور آن حضرت و حکومت عدل و مهر او منطبق ساخته اند.

براي نمونه:

1- از چهارمين امام نور عليه السلام آورده اند که آيه مورد بحث را، تلاوت کرد و فرمود «بخداي سوگند که اين مؤمنان
شايسته کردار، شيعيان ما اهل بيت هستند و خداوند اين نويد و وعده شکوهبار را بدست بزرگ مردي از ما تحقق خواهد بخشيد. او مهدي
اين امت است و کسي است که پيامبر در مورد او فرمود: اگر از عمر دنيا تنها يک روز باقي مانده باشد خداوند آن روز را آنقدر
طولاني خواهد ساخت تا مردي از عترت من که نامش، نام من است بر جهان حکومت کند و زمين راهمانگونه که به

هنگامه ي ظهور او لبريز از ظلم و جور است مالامال از عدل و داد سازد.» [1] .

2- و از دو امام معصوم حضرت باقر و حضرت صادق عليه السلام نيز همين سخن روايت شده است و آنان نيز درست همين نويد را
داده اند.

مرحوم «طبرسي»پس از نقل اين روايت مي گويد: «منظور از مؤمنان شايسته کردار،پيامبر و خاندان اويند و اين آيه در بردارنده
نويد حکومت عادلانه جهاني اهل بيت، استقرار اقتدار آنان در سراسر گيتي و برچيده شدن وحشت و هراس آنان با ظهور حضرت مهدي
عليه السلام است.»

و مي افزايد «خاندان پيامبر در مورد اين واقعيت اجماع و اتفاق نظر دارند و روشن است که اجماع آنان همانند قرآن حجت است.
چرا که پيامبر گرامي صلي الله عليه و اله و سلم فرمود: «مردم من از ميان شما مي روم اما دو گوهر گرانبها در ميان شما به
يادگار مي گذارم: يکي کتاب خدا، قرآن و ديگري خاندانم. واين دو، تا روز رستاخيز و ورود بر من در کنار حوض کوثر، از هم جدايي
ناپذيرند.»

آنگاه مي افزايد: «نويد شکوهمند اين آيه قرآن نيز که تمکن و اقتدار اهل بيت و استقرار دين خدا بر روي زمين بوسيله آنان
است، وعده اي است که تاکنون تحقق نيافته است از اين رو آن حضرت در انتظار دريافت فرمان ظهور از جانب خداست، چرا که خداوند در
وعده اش تخلف نمي ورزد.» [2] .[1] مجمع البيان، ج 7، ص 152 و تفسير عياشي ذيل آيه 154 از سوره نور.

[2] مجمع البيان ج 7، ص 152.