نويد از امام مهدي در فرهنگهاي حديثيدر مجموعه هاي روايي و فرهنگهاي حديثي شيعه همچون: «کافي»، «بحارالانوار» و... با روايات بي شماري روبرو مي گرديم که از
امامان معصوم عليه السلام در موقعيتها و مناسبتهاي گوناگوني در مورد وجود گرانمايه حضرت مهدي عليه السلام در مورد وجود
گرانمايه حضرت مهدي عليه السلام آمده است.

آنان اين روايات را در بشارت و نويد از آن حضرت بيان کرده اند. واين نشانگر اهميت و بهاء دادن پيشوايان راستين اسلام به
اين مطلب و بيانگر حساسيت موضوع مورد بحث، از ديدگاه آنان است.