مادر گرامي اومادرش، بانوي بزرگ، نيک بخت و پرشکوه و گرانقدري بنام «نرجس» است و او را «صيقل»، «ريحانه» «سوسن» نيز ناميده اند.

لازم به يادآوري است که تعدد نام و اختلاف در اسم، نه تعدد شخصيت را مي طلبد و نه اختلاف در مورد صاحب آن را.

دخت گرانقدر پيامبر فاطمه عليهاالسلام نيز بخاطر مناسبتها و دلايل متعدد، نامهاي گوناگوني داشت که برخي از آنها را در
کتاب «فاطمه از ولادت تا شهادت» آورده ايم.

و در اين کتاب نيز برخي از نامهاي مادر گرامي حضرت مهدي عليه السلام «نرجس» را نيز خواهيم آورد.