دست خيانت و تحريف در برخي رواياتهر پژوهشگري به رواياتي که از نسب امام عصر عليه السلام سخن مي گويد، مراجعه کند به روشني در خواهد يافت که امام مهدي عليه
السلام بي هيچ ترديدي فرزند گرامي حضرت امام حسن عسکري عليه السلام است. با اين وصف شما در برخي از کتابهاي اهل سنت به
روايتي برمي خوريد که دست تحريف و تزوير بسوي آن دراز شده و خيانتکارانه بخاطر زشت و بي اعتبار جلوه دادن روايت ومنحرف ساختن
آن از هدف اصلي خويش که بيان شخصيت و نسب حضرت مهدي عليه السلام است، يک واژه بيگانه بر آن افزوده است و به همين جهت هم اين
روايت، ارزش و اصالت حقيقي خويش را از دست داده است.

علاوه بر اين، روايت مورد اشاره، از نظر سند و متن نيز ضعيف است و نزد

پژوهشگران فاقد ارزش و اعتبار. اما شگفت اينجاست که برخي از بدانديشان صدها روايت صحيح و اصيل و معتبر را در اين مورد
رها ساخته و به همين روايت فاقد ارزش و اعتبار چسبيده اند، چرا که پاسخگوي تمايلات و خواسته هاي دل بيمار آنان است.

آن روايت اين است:

عن ابي داود، عن زائدة، عن عاصم، عن زر، عن عبدالله، عن النبي صلي الله عليه و اله و سلم انه قال:

«لو لم يبق من الدنيا الا يوم واحد، لطول الله ذلک اليوم، حتي يبعث الله رجلا مني - او: من اهل بيتي - يوطي ء اسمه اسمي
(واسم ابييه اسمي) يملاء الارض قسطا و عدلا، کما ملئت ظلما و جورا.»

اين روايت با چيزي که دست تحريف و خيانت بدان افزوده است، از ديگر انبوه روايات که پيرامون حضرت مهدي عليه السلام آمده
است، از نظر سند و متن متفاوت است.

از نظر سند: بدان جهت فاقد ارزش است که روايت بوسيله فردي به نام «زائده» روايت شده است و او فردي است که دانشمندان علم
رجال در بيوگرافي اش تصريح کرده اند که:

«انه يزيد في الاحاديث». [1] .

يعني او در روايات مي افزود و امانت در نقل را رعايت نمي کرد.

اما از نظر متن: بدان دليل فاقد ارزش است که اين روايت از «زر»، از راههاي فراوان ديگري روايت شده است و در هيچ کدام از
آن، جمله «و اسم ابيه اسم ابي» وجود ندارد. [2] واين نشانگر آن است که اين جمله اضافي، ساخته و
پرداخته فردي به نام «زائده» است که پژوهشگران اهل سنت نيز اين واقعيت را دريافته اند از

از جمله يکي از آنان در کتاب خويش مي نويسد:

«همه روايات رسيده از پيامبر صلي الله عليه و اله و سلم در اين مورد، فاقد جمله «و اسم ابيه اسم ابي» مي باشد.»

آنگاه روايت مورد بحث را از «زائده» مي آورد و پس از آن مي گويد:

«ترمذي اين روايت را نقل نموده است، اما آن جمله راذکر نکرده است.»

و در انبوه روايات حافظان و افراد مورد اعتماد که روايت را آورده اند، تنها اين عبارت است: «اسمه اسمي».

و آخرين سخن در اين مورد اين است که امام «احمد بن حنبل» با دقت در درستي کارش در نقل روايات، اين حديث را در «مسند»
خويش در موارد متعددي آورده است و همه جا تنها جمله «اسمه اسمي» مي باشد. [3] .

علاوه بر آنچه آمد، در همه روايات رسيده از پيامبر در مورد شخصيت والاي امام مهدي عليه السلام، عبارت کوتاه «واسمه اسم
ابي» وجود ندارد و مسلمانان نيز بر اين مطلب اتفاق نظر دارند که آن حضرت فرزند حضرت حسن عسکري عليه السلام است.

بااين بيان روايت تحريف شده «زائد» فاقد ارزش و اعتبار است و از ديدگاه علما و دانشمندان، مردود؛ چرا که با انبوه
روايات صحيح و معتبر، ناسازگار است و نيز بدان دليل که «زائد» عنصري شناخته شده است که با روايات بازي مي کرد و طبق هواها و
خواسته هاي خويش، در آنها دستکاري مي نمود.[1] معجم احاديث الامام المهدي عليه السلام، ج 1، ص 172 و 178 به نقل از بيان شافعي، ص 482.

[2] جهت اطلاع بيشتر مراجعه شود به: معجم الاحاديث الامام المهدي عليه السلام، ج 1، ص 168 و
178 و منتخب الاثر، ص 141.

[3] البيان في اخبار صاحب الزمان، ص 94 و 93، چاپ بيروت سال 1399 ه. و رجوع شود به: مسند احمد
بن حنبل، ح 1 ص 376.