قائمآن حضرت «قائم» ناميده شده است چرا که به بزرگترين قيام اصلاحگرانه ي تاريخ بشر، دست مي زند. او براي حق خالص که ذره اي باطل
در آن راه نمي يابد، قيام مي کند وبه حق و عدالت بپا مي خيزد. و اين چيزي است که قيام شکوهمند او را از ديگر قيامها ممتاز
مي سازد، چرا که تاريخ بشر، قيامها و نهضتهايي را براي برخي شخصيتها ثبت کرده است اما قيام و نهضت و انقلاب آنان در هدفها و
وسايل، براساس حق و راه مستقيم نبوده است، اما امام مهدي عليه السلام بر اساس حق خالص و عدالت راستين و ناب بپا مي خيزد و
بس.

اين روايت را بنگريد:

«ابو حمزه ثمالي» مي گويد:

سألت الباقر عليه السلام: «يابن رسول الله! ألستم کلکم قائمين بالحق؟»

قال:«بلي!»

قلت:«فلم سمي القائم قائما؟»

قال: «لما قتل جدي الحسين عليه السلام ضجت الملائکة الي الله عزوجل بالبکاء و النحيب... ثم کشف الله عزوجل عن الائمة من
ولد الحسين عليه السلام للملائکة، فسرت الملائکة بذلک، فاذا أحدهم قائم يصلي، فقال عزوجل: بذلک القائم أنتقم منهم.» color=red> [1] .

از امام باقر عليه السلام پرسيدم: اي پسر پيامبر! آيا همه شما قيام کننده به حق نيستيد؟.

فرمود: چرا!

گفتم:پس چرا آن حضرت، قائم ناميده شد؟

فرمود: هنگامي که نياي گرانقدرم حسين عليه السلام به شهادت رسيد فرشتگان به بارگاه خدا ناله و شيون کردند... خداوند
امامان نهگانه، از نسل پاک حسين عليه السلام را، به آنها نماياند وبا ديدن آنها ملائکه شاد گرديدند و ديدند که يکي از آنها
به نماز ايستاده است و خدا با نشان دادن او به فرشتگاتن فرمود: من بوسيله اين «قائم» از قاتلان حسين عليه السلام انتقام
خواهم گرفت.»

و امام صادق عليه السلام نيز فرمود:

««سمي «القائم» لقيامه الحق» [2] .

يعني: حضرت مهدي عليه السلام «قائم» ناميده شد چرا که قيام شکوهمند او، به حق و عدالت است و هدفها و شيوه ها و وسايل او
در راه رسيدن به هدف نيز همه و همه براساس حق است.[1] بحارالانوار، ج 51، ص 28.

[2] بحارالانوار، ج 51، ص 30.