عبارت قسمت
تعداد كل:3

رديف عنوان
  1   آية 16 - استقامت در راه ولايت ائمه عليهم السلام ومقام مؤمنين به ايشان  
  2   آية 24 - پيروزي حضرت مهدي (ع) واصحاب آن حضرت بر دشمنان  
  3   آية 26 - خبر دادن خداوند اخبار حضرت مهدي (ع) ورجعت وقيامت را به انبياء