بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   اثبات الهداه ج 7  
    :نويسنده   محمدبن حسن حرعاملي  
    :مترجم   احمد جنتي  
    :ناشر   دارالكتب الاسلاميه  
    :تاريخ چاپ   1366ش  
    :موضوع   غلات ، ظهور، معجزه ، امام مهدي ، ام  
    :تعداد صفحه   507  
    :تعداد چاپ   3  
    :ارزشيابي   خوب  
    :سطح يابي   دانشگاه  
    :زبان اصلي    
    :سبک    روائي  

شرح موضوعات کتاب
     دليل امام ، غيبت و ظهور امام مهدي ع  
     معجزات امام مهدي عج  
     صفات و علائم خروج امام مهدي عج  
     ابطال و رد غلات