بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   علي ع شاهد رسالت و موعود امم  
    :نويسنده   محمدتقي شريعتي  
    :ناشر   حسينيه ارشاد  
    :تاريخ چاپ   1360ش  
    :موضوع   امام علي ع ، امام مهدي عج ،  
    :تعداد صفحه   111  
    :ارزشيابي   خوب  
    :سطح يابي   دانشگاه  
    :سبک    فشرده  

شرح موضوعات کتاب
     شخصيت امام علي ع  
     خدا شاهد رسالت پيامبر ص  
     امام علي ع شاهد رسالت پيامبر ص  
     علم ايثار و شجاعت امام علي ع  
     حكومت امام علي ع و سرانجام آن  
     امام مهدي عج موعود امتها