بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   قائم مهدي عج از ديدگاه جامعه شناسي  
    :نويسنده   علي قائمي  
    :ناشر   قيام  
    :موضوع   تاريخ ، امام مهدي عج ،  
    :تعداد صفحه   155  
    :تعداد چاپ   1  
    :ارزشيابي   متوسط  
    :سطح يابي   دبيرستان  
    :سبک    فشرده