بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   سخنان حضرت مهدي  
    :نويسنده   امام مهدي (عج) ، محمد بن حسن  
    :مترجم   عليزاده، عمران  
    :ناشر   رسالت  
    :تاريخ چاپ   1377هـ.ش  
    :موضوع   اخلاق - معارف مهدوي - اخلاق - مواعظ اخلاقي  
    :تعداد چاپ   2  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     بيان سخناني از امام مهدي و نقل 40 حديث از معصومين  
     ديگر در مورد ايشان است.  
     نويسنده هدف خود را پاسخ گويي به اين مطلب مي داند  
     که از امام مهدي مثل ساير امامان  
     احاديثي نقل نشده است. وي با بهره گيري از منابع  
     روايي شيعه و کتب پيرامون امام  
     مهدي، به نقل سخنان و پيام هايي از امام مهدي  
     پرداخته است. وي پس از بيان اعتقاد  
     اديان مختلف به مهدي موعود، مطالب خود را در 3 بخش  
     زير تدوين نموده است: سخنان امام  
     مهدي که به طور شفاهي براي افراد بيان شده است؛  
     نامه ها و پاسخ هايي که امام مهدي  
     مرقوم نموده اند؛ 40 حديث از امامان معصوم درباره  
     غيبت و ظهور امام مهدي.