بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   آفتاب در غربت  
    :نويسنده   بني هاشمي، سيد محمد  
    :ناشر   ميقات  
    :موضوع   اخلاق - زندگي نامه - غربت امام زمان  
    :تعداد چاپ   1  

شرح موضوعات کتاب
     کتاب حاضر با اشاره به نعمت وجود امام زمان (ع) و  
     لزوم شکرگزاري بر اين موهبت بزرگ،  
     از غربت آن حضرت در عمل و انديشه مردم و معاني  
     مختلف اين غربت سخن مي گويد. نويسنده  
     با مطالعه حديثي از امام موسي بن جعفر (ع) مبني بر  
     غربت ولي عصر (ع)، در صدد تأليف  
     اين کتاب برآمده است تا ضمن شناسايي تنهايي ايشان،  
     انواع نصرت و ياري به آن حضرت را  
     به منظور خارج کردن وي از غربت، مورد بحث قرار دهد.  
     نويسنده با تکيه بر آيات،  
     احاديث، ادعيه مأثوره و نيز با نقل حکايات و  
     نمونه هاي تاريخي، به تبيين موضوع  
     پرداخته است. کتاب با لحن خطابي و قابل فهم براي  
     عموم نگاشته شده است. نويسنده در  
     بخش اول کتاب، معناي دقيق شکر و مراتب آن و ناتواني  
     از شکر خداوند را بررسي مي کند.  
     در بخش دوم، به نعمت وجود امام عصر (ع) و انواع  
     شکرگزاري در باره وجود ايشان اشاره  
     دارد. معاني مختلف غربت امام زمان، بخش سوم کتاب را  
     تشکيل مي دهد. بخش پاياني به  
     اهميت ياري رساندن به امام غريب و اقسام آن (از  
     طريق قلب و زبان و عمل) اختصاص  
     يافته است.