بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   طوباي محبت  
    :نويسنده   خان احمد دولابي، محمد اسماعيل  
    :ناشر   فکرآوران  
    :تاريخ چاپ   1380هـ.ش  
    :موضوع   اخلاق - انتظار - فضيلت  
    :تعداد چاپ   1  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     مجموعه اي از سخنراني هاي مؤلف درباره مسائل اخلاقي  
     و عرفاني است. نويسنده، با  
     بهره گيري از آيات، روايات، تمثيلات و مطالب عرفاني  
     مباحث خود را به صورت ساده و  
     جذاب و به دور از الفاظ و اصطلاحات پيچيده عرفاني  
     توضيح داده است. وي ابتدا درباره  
     درخت طوبا بحث مي کند، سپس ارزش انسان را از نظر  
     اسلام توضيح مي دهد و در ادامه از  
     عناويني نظير صبر، ايمان، مناجات هاي امام علي،  
     ارزش تدبر در قرآن، منطق اهل سلوک،  
     اصول دين، حسن ظن، مرگ، مقام رضا و فضيلت انتظار  
     فرج بحث مي کند.