بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   فرهنگ انتظار: شرح دعاي مشهور غيبت حضرت مهدي  
    :نويسنده   فاطمي نيا، سيد عبد الله  
    :ناشر   رسائل  
    :تاريخ چاپ   1375هـ.ش  
    :موضوع   اخلاق - دعاهاي امام مهدي (ع)  
    :تعداد چاپ   1  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     شرح تفصيلي دعاي... اللهم عرفني حجتک فانک ان لم  
     تعرفني حجتک ضللت عن ديني است.  
     نويسنده پس از بيان مقدمه اي درباره مفهوم و فوايد  
     دعا، به بررسي سند دعا پرداخته و  
     آن را معتبر شمرده است. سپس فرازهايي از دعاي مذکور  
     را نقل و ترجمه و سپس با استناد  
     به منابع لغوي و احاديث و آيات به شرح آن  
     مي پردازد.