بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   آرام دل  
    :نويسنده   آروني، احمد  
    :ناشر   ولي عصر(عج)  
    :تاريخ چاپ   1378هـ.ش  
    :موضوع   اخلاق - مدايح و مراثي  
    :تعداد چاپ   1  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     مجموعه اشعار و سروده هايي است که در فضايل امام  
     مهدي به نظم کشيده شده است. در اين  
     دفتر، 168فقره غزل، قصيده، ترجيع بند و... در ذکر  
     فضايل ايشان آورده شده است. در  
     تمام اين موارد، مفاهيم عشق، درد، سوز، هجران و ياد  
     ديدار امام موج مي زند. در  
     مقدمه، ناظم اين اشعار، سراينده بسياري از اشعار  
     مدايح و سينه زني هاي 2 دهه اخير  
     در تهران معرفي شده و بسياري از سبک هاي جديد مداحي  
     و مرثيه خواني به وي نسبت داده  
     شده است.