بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   آه عاشقان در انتظار موعود  
    :نويسنده   مجاهدي، محمدعلي  
    :ناشر   سرور  
    :تاريخ چاپ   1375هـ.ش  
    :موضوع   اخلاق - مدايح و مراثي  
    :تعداد چاپ   2  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     مجموعه اي است از سروده هاي در وصف امام مهدي (عج)  
     و داغ انتظار و فراق وي.  
     گردآورنده که خود شاعري پرسوز و گداز است، با بررسي  
     ديوان ها و مجموعه هاي ادبي  
     آن ها، سروده هاي پرجوش و خروش شاعران کهن و معاصر  
     را که درباره امام مهدي سروده  
     شده اند، در يک دفتر گردآورده است. در اين دفتر 147  
     منظومه از 78 شاعر، جمع آوري  
     شده است.