بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   آخرين فريادرس  
    :نويسنده   دانش پژوهان مکتب مقداد  
    :ناشر   مکتب مقداد  
    :تاريخ چاپ   1371هـ.ش  
    :موضوع   اخلاق - مدايح و مراثي  
    :تعداد چاپ   1  
    :زبان اصلي