بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   سلامنامه  
    :نويسنده   زائري، محمد رضا  
    :ناشر   سروش  
    :تاريخ چاپ   1380هـ.ش  
    :موضوع   اخلاق - مدايح و مراثي  
    :تعداد چاپ   1  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     مجموعه 8 شعر نو و گفتار آهنگين است که در وصف امام  
     زمان سروده شده است. نويسنده  
     مفاهيم هجران، فراق، ديدار محبوب، ظهور، فرج،  
     انتظار، حکومت اسلامي جهاني و... را  
     که در رابطه با امام زمان است، در قالب جملات وزين  
     و آهنگين قرار داده است. دولت  
     يار، سلام، عهدنامه ياران چشم به راه، عزيز مصر  
     وجود، يار کجاست؟، بوي گل نرگس،  
     آرزوي ناپيدا، در حضور بهاران، از عناوين اين اشعار  
     است.