بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   الاسير المتمهدي  
    :نويسنده   زيدان، جرجي  
    :ناشر   دار الجيل  
    :موضوع   اخلاق - مهدويت - مدعيان - مهدي سوداني  
    :تعداد چاپ   1  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     رماني تاريخي و خيالي است درباره حوادث سال هاي  
     پاياني قرن بيستم که در مصر و سودان  
     به وقوع پيوسته است؛ از جمله در مصر، نهضت و قيام  
     عرابيه موجب تحولات گسترده در  
     صحنه اجتماعي و سياسي مصر شد. همچنين در سودان،  
     قيام مهدي سوداني، مدعي معروف  
     مهدويت، سبب ايجاد تغييرات سياسي _ اجتماعي در  
     جامعه اسلامي سودان شد. نويسنده  
     همچنين اشغال رود نيل توسط بريتانياي کبير و آثار  
     سياسي آن را بازگو کرده است.