بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   سروش انتظار  
    :نويسنده   رسول زاده، جعفر  
    :ناشر   رواق انديشه  
    :تاريخ چاپ   1376هـ.ش  
    :موضوع   اخلاق - مدايح و مراثي  
    :تعداد چاپ   1  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     مجموعه اشعاري است در مدح و ستايش امام مهدي. در  
     اين اثر، اشعاري از شاعران معاصر،  
     همچون محمد علي مجاهدي، جعفر رسول زاده، ابراهيم  
     سنايي، در قالب هاي مختلف شعري و  
     در موضوعات مدح امام، اظهار شکايت از فراق ايشان و  
     استغاثه گردآوري شده است. برخي  
     از عناوين اشعار عبارتند از: آيينه و دل، سراغ گل،  
     کوکب نور، گل خدايي، خورشيد من،  
     قبيله وحي، انتظار.