بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   صافينامه و فيض ايزدي  
    :نويسنده   صافي گلپايگاني، محمد جواد  
    :ناشر   مؤسسة الإمام المهدي(عج)  
    :تاريخ چاپ   1360هـ.ش  
    :موضوع   اخلاق - مدايح و مراثي  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     اشعاري است در مدح و ثناي امام زمان (ع) و نيز در  
     باره مسئله غيبت، نقش رهبري و  
     امامت آن حضرت، انتظار، ظهور، و نشانه هاي ظهور.  
     شاعر اين اشعار را در پاسخ  
     پرسش هايي که درباره امام مهدي از او شده سروده است  
     و ضمن رعايت ايجاز و اختصار،  
     مسائل مربوط به امام زمان را بيان نموده است.