بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   سوز هجران  
    :نويسنده   فقيه ايماني، محمد باقر  
    :تاريخ چاپ   1419هـ.ق  
    :موضوع   اخلاق - مدايح و مراثي  
    :تعداد چاپ   1  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     مجموعه اشعاري در وصف و مدح امام مهدي (عج) است.  
     مضامين اين اشعار، درباره مسائلي  
     مانند ولادت امام مهدي، فايده وجودي او در حال  
     غيبت، شکايت از فراق ايشان، پناهندگي  
     و استغاثه به امام، واسطه فيض الهي بودن امام مهدي  
     به مخلوقات و شرح و تفسير  
     پاره اي از آيات و احاديث مربوط به ابعاد وجودي  
     ايشان است.