بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   شهريار صبح  
    :نويسنده   فيروز، رضا  
    :ناشر   رايحه  
    :تاريخ چاپ   1376هـ.ش  
    :موضوع   اخلاق - مدايح و مراثي  
    :تعداد چاپ   1  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     گزيده اشعاري است درباره امام زمان (عج). نويسنده  
     در مقدمه يادآور مي شود که برخي  
     اشعار، خلاصه شده اند و برخي ديگر که از کلمات  
     نامأنوس با وجود نوراني حضرت مهدي  
     مانند مي و شراب و خمر و باده که هرگز در شأن آن  
     بزرگوار نيست، استفاده نموده اند،  
     گزينش نشده اند. وي از غزليات شعرايي چون حافظ،  
     فروغي، عراقي و... که به صراحت از  
     نام مبارک امام عصر در سروده خود نام نبرده اند،  
     استفاده نکرده است.