بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   عطر حضور  
    :نويسنده   قدرتي، نسترن  
    :تاريخ چاپ   1379هـ.ش  
    :موضوع   اخلاق - مدايح و مراثي  
    :تعداد چاپ   1  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     شامل تعدادي از اشعار است که درباره امام مهدي (عج)  
     سروده شده است. اين اشعار براي  
     ارائه به اجلاس دو سالانه بررسي ابعاد وجودي حضرت  
     مهدي سروده شده و در آن، مسائلي  
     مانند غيبت و تکاليف شيعيان در عصر غيبت، ويژگي هاي  
     عصر ظهور، اشتياق شيعيان به  
     ملاقات و ديدار امام مهدي، شکايت از جور و جفاي  
     زمانه، دعوت از آن حضرت براي ظهور،  
     گسترش عدالت و آزادي و... بازگو شده است.