بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   طاووس بهشتيان  
    :نويسنده   گل محمدي آرمان، فريده  
    :ناشر   نويسنده  
    :تاريخ چاپ   1370هـ.ش  
    :موضوع   اخلاق - مدايح و مراثي  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     پژوهشي است درباره مسائل مربوط به مهدويت و  
     ويژگي هاي عصر ظهور. نويسنده بر طبق  
     حديثي از پيامبر، مهدي را در زيبايي طاووس اهل بهشت  
     خوانده و او را شبيه ترين مردم  
     به رسول خدا (ص) دانسته است. وي پس از ترسيم سيماي  
     ظاهري آن حضرت، به چگونگي تولد و  
     شروع غيبت ايشان و عوامل آن اشاره مي کند. از  
     ديدگاه نويسنده، مهم ترين فلسفه غيبت  
     حفظ جان ايشان و امتحان مردمان بوده است و اين 2  
     علت همچنان پابرجاست. و در ادامه  
     به تفسير سوره عصر مي پردازد و نتيجه مي گيرد مقصود  
     از عصر، همان زمان خروج قائم  
     است. آن گاه خصوصيت عصر غيبت را بر مي شمارد و از  
     آن جمله رجعت، خروج سفياني و  
     دجال، وقوع قيام از قم، خروج يماني، خروج سيد  
     خراساني، رجعت اصحاب کهف و نزول حضرت  
     عيسي (ع) را مورد بررسي قرار مي دهد.