بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   غمنامه هجر  
    :نويسنده   لطفي، عليرضا  
    :ناشر   مرکز فرهنگي شهيد مدرس  
    :تاريخ چاپ   1378هـ.ش  
    :موضوع   اخلاق - مدايح و مراثي  
    :تعداد چاپ   1  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     مجموعه اشعاري است که در مدح و ثنا و سوز هجران  
     امام مهدي (عج) سروده شده است. شاعر  
     با اشاره به قطعه هايي از دعاي ندبه، آياتي از قرآن  
     و برخي از احاديث مربوط به امام  
     زمان، اشعاري را در مضامين انتظار، غم و سوز فراق  
     امام زمان (عج)، مهر و عطوفت او و  
     دردمند ي و سرگرداني منتظران سروده است. غم  
     بي کرانه، حديث انتظار، مضطر واقعي،  
     نرگس جان، معناي حج و طاووس بهشت، برخي از عناوين  
     اشعار اوست.