بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   سيماي امام مهدي در شعر عربي  
    :نويسنده   عبد اللهي، حسن  
    :ناشر   مسجد مقدس جمکران  
    :موضوع   اخلاق - مدايح و مراثي  

شرح موضوعات کتاب
     ترجمه و شرح و نقد و بررسي اشعاري عربي درباره امام  
     مهدي است. کتاب، پايان نامه  
     دکتري مؤلف در رشته زبان و ادبيات عرب است که با  
     تغييراتي آن را چاپ کرده است.  
     نويسنده با بهره گيري از منابع روايي، تفسيري،  
     تاريخي، لغوي و اعتقادي، ابتدا  
     بشارت هايي را که در کتب پيشينيان و اهل سنت درباره  
     مصلح جهاني آمده، ذکر کرده است.  
     سپس به نقل برخي از قصايدي پرداخته که پيش از ميلاد  
     امام زمان و پس از آن در فضايل  
     و مناقب آن حضرت سروده شده است؛ آن گاه به نقد و  
     بررسي قصيده بغداديه که شبهاتي را  
     درباره امام زمان مطرح کرده پرداخته و در انتها  
     درباره مدح، فلسفه غيبت، فايده امام  
     غايب و القاب و اسامي و علائم ظهور امام مهدي از  
     ديدگاه برخي از شاعران بحث کرده  
     است. مؤلف در ذيل اشعار، لغات و اصطلاحات مشکل را  
     توضيح داده است.