بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   اشتياق اطلسي ها  
    :نويسنده   مظفري ساوجي، مهدي  
    :موضوع   اخلاق - امام مهدي (عج) - مدايح و مراثي؛ ديوان ها و مجموعه  

شرح موضوعات کتاب
     مجموعه اي از اشعار شاعران معاصر است در مدح امام  
     زمان (عج) و شکايت از فراغ وي - يکصد و شصت شع راز  
     گردآورنده و شعرايي همچون مهرداد اوستا، يوسفعلي مير  
     شکاک، زکريا اخلاقي، بهمن صالحي، عزيز الله زيادي و  
     منصوره نيکي گفتار در اين مجموعه ارائه شده است.