بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   قصص الحجتية يا داستانهايي از حضرت مهدي  
    :نويسنده   مير خلف زاده، قاسم  
    :ناشر   مهدي يار  
    :موضوع   اخلاق - انتظار - وظايف منتظران  
    :تعداد چاپ   1  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     گوشه هايي از زندگي حضرت نرجس مادر امام زمان (عج)،  
     برخي از عنايات ولي عصر به  
     علاقه مندان خود و پاره اي از وظايف منتظران است.  
     نويسنده براي آشنايي با زندگي و  
     عظمت امام زمان (عج) و اعمال و رفتار علاقه مندان  
     به ايشان، ضمن شرح زندگي نرجس  
     خاتون، مادر او، و تولد امام مهدي و پاره اي از  
     معجزات امام در دوران غيبت و بخشي  
     از سفار ش هايشان به شيعيان به بيان داستان ها و 30  
     وظيفه از وظايف عاشقان آن حضرت  
     پرداخته است. انتظار فرج، ذکر مناقب و فضايل آن  
     حضرت، مداومت بر خواندن دعا براي  
     امام، گريستن و گرياندن شيعيان در فراق او، هديه  
     ثواب نماز و قرائت قرآن و طواف حج  
     به او، صدقه براي سلامتي وي و دعوت مردم به سوي  
     ايشان، از وظايفي است که در اين اثر  
     براي منتظران بقية الله ذکر شده است.