بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   آفتاب انتظار  
    :نويسنده   نيک طلب، سيامک  
    :ناشر   زيتون  
    :تاريخ چاپ   1380هـ.ش  
    :موضوع   اخلاق - مدايح و مراثي  
    :تعداد چاپ   2  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     مجموعه اشعاري است از شاعران مختلف درباره امام  
     مهدي (عج). مضامين اين اشعار، به  
     طور عمده درباره مسائل مربوط به امام مهدي، به ويژه  
     مسئله انتظار است. اين مجموعه  
     با هدف ترويج فرهنگ انتظار و ترنم آنها در مجالس  
     گرامي داشت امام مهدي تدوين شده  
     است.