بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   سروش عشق  
    :نويسنده   هيأت محبان المهدي (عج)  
    :ناشر   دار النور  
    :تاريخ چاپ   1380هـ.ش  
    :موضوع   اخلاق - مدايح و مراثي  
    :تعداد چاپ   1  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     110 شعر از شعراي معاصر در مضامين عشق به امام  
     زمان، فراق و دوري و انتظار فرج وي  
     جمع آوري و در عناوين متعددي تدوين شده است. اشعار  
     از کتب شاعراني چون علي اصغر  
     يونسيان، محمد شائق، ميرزا محمد نصير و جعفر  
     رسول زاده گرفته شده و در عناويني چون:  
     آرزوي وصل، يوسف زهرا، غم هجران، دل شکسته، دست  
     توسل و جلال حق تنظيم و تدوين شده  
     است.