بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   شبهاي مکه  
    :نويسنده   ابطحي، سيد حسن  
    :ناشر   بطحا  
    :موضوع   اخلاق - ملاقات با امام مهدي (ع)  
    :تعداد چاپ   6  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     خاطرات مؤلف از سفر به ترکيه، سوريه و حجاز است.  
     مؤلف ضمن نقل خاطرات، به بيان نکات  
     اخلاقي، معرفي مکان هاي مذهبي و تاريخي حجاز و  
     بحث هاي عقيدتي و مذهبي و مطالبي  
     پيرامون امام زمان پرداخته است. کتاب به روش توصيفي  
     نگارش يافته و شامل اين  
     فصل هاست: غار اصحاب کهف، حجر بن عدي، شب هاي مکه،  
     مسجد جن.  
     خاطرات مؤلف از سفر به ترکيه، سوريه و حجاز است.  
     مؤلف ضمن نقل خاطرات، به بيان نکات  
     اخلاقي، معرفي مکان هاي مذهبي و تاريخي حجاز و  
     بحث هاي عقيدتي و مذهبي و مطالبي  
     پيرامون امام زمان پرداخته است. کتاب به روش توصيفي  
     نگارش يافته و شامل اين  
     فصل هاست: غار اصحاب کهف، حجر بن عدي، شب هاي مکه،  
     مسجد جن.