بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   شناخت امام عصر  
    :نويسنده   سياح، احمد  
    :ناشر   اسلام  
    :تاريخ چاپ   1370هـ.ش  
    :موضوع   اخلاق - فضايل و مقامات  
    :تعداد چاپ   1  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     نويسنده به منظور تحکيم عقايد شيعيان درباره امام  
     زمان، اين اثر را تدوين کرده است.  
     وي با بهره گيري از آيات و دو کتاب روايي منتخب  
     الأثر و يوم الخلاص، 30 آيه از قرآن  
     مجيد را درباره امام مهدي به ضميمه 47 حديث در  
     فضايل و مناقب و علامت ظهور آن حضرت  
     نقل و ترجمه کرده است. وي بعد از هر حديث، اشعار  
     شاعراني از قبيل علامه اربلي، سيد  
     رضا مؤيد، صدرالشريعه تنکابني، ملا محسن فيض،  
     فخرالدين عراقي و کمپاني در وصف آن  
     حضرت را آورده است.  
     نويسنده به منظور تحکيم عقايد شيعيان درباره امام  
     زمان، اين اثر را تدوين کرده است.  
     وي با بهره گيري از آيات و دو کتاب روايي منتخب  
     الأثر و يوم الخلاص، 30 آيه از قرآن  
     مجيد را درباره امام مهدي به ضميمه 47 حديث در  
     فضايل و مناقب و علامت ظهور آن حضرت  
     نقل و ترجمه کرده است. وي بعد از هر حديث، اشعار  
     شاعراني از قبيل علامه اربلي، سيد  
     رضا مؤيد، صدرالشريعه تنکابني، ملا محسن فيض،  
     فخرالدين عراقي و کمپاني در وصف آن  
     حضرت را آورده است.