بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   شکوفههاي سپيد  
    :نويسنده   شمس الدين، سيد مهدي  
    :مترجم   شمس الدين، سيد مهدي  
    :ناشر   محشري  
    :تاريخ چاپ   1376هـ.ش  
    :موضوع   اخلاق - دعاها - احاديث و ادعيه  
    :تعداد چاپ   1  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     شامل 40 حديث از امام زمان (عج) همراه با ترجمه  
     فارسي آنها در موضوعات مختلف است.  
     مؤلف با بهره گيري از مجامع روايي شيعه اماميه، به  
     نقل 40 حديث از امام زمان در  
     موضوعاتي چون عدالت اجتماعي، فوايد غيبت امام (ع)،  
     دعا براي فرج امام، زمان ظهور،  
     آمادگي براي ظهور، قيام امام، فضيلت نماز و سجده،  
     نماز اول وقت، پرهيز از گناه و  
     رسيدگي به امور برادران ديني پرداخته است.  
     شامل 40 حديث از امام زمان (عج) همراه با ترجمه  
     فارسي آنها در موضوعات مختلف است.  
     مؤلف با بهره گيري از مجامع روايي شيعه اماميه، به  
     نقل 40 حديث از امام زمان در  
     موضوعاتي چون عدالت اجتماعي، فوايد غيبت امام (ع)،  
     دعا براي فرج امام، زمان ظهور،  
     آمادگي براي ظهور، قيام امام، فضيلت نماز و سجده،  
     نماز اول وقت، پرهيز از گناه و  
     رسيدگي به امور برادران ديني پرداخته است.