بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   سيماي نوراني امام زمان در قرآن و نهج البلاغه  
    :نويسنده   کمساري، عباس  
    :ناشر   سماء  
    :تاريخ چاپ   1381هـ.ش  
    :موضوع   اخلاق - فضايل و مقامات  
    :تعداد چاپ   1  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     مجموعه مباحثي است درباره امام مهدي (عج) و  
     ويژگي هاي ايشان. نويسنده در 2 فصل به  
     معرفي سيماي امام مهدي در قرآن و سيماي امام در  
     نهج البلاغه پرداخته است. وي آيات و  
     پيش گويي هاي قرآن را که درباره امام مهدي تأويل  
     شده، گرد آورده و با بهره گيري از  
     منابع روايي، به تفسير و توضيح آن پرداخته است. در  
     بخش دوم، اخبار آخر زمان از نگاه  
     امام علي (ع)، ويژگي هاي دولت کريمه، امکان تشرف به  
     محضر امام در عصر غيبت، فلسفه  
     غيبت، علائم ظهور و مسئله طول عمر را با محوريت نهج  
     البلاغه و با بهره گيري از ديگر  
     منابع روايي، مورد توجه قرار داده است. وي راز بزرگ  
     تشرف به محضر امام عصر را در  
     عصر غيبت، محبت و عشق به آن بزرگوار مي داند و  
     مهم ترين علل محروميت از فيض ديدار  
     را آلودگي هاي روحي و سيئات اخلاقي برمي شمارد.  
     مجموعه مباحثي است درباره امام مهدي (عج) و  
     ويژگي هاي ايشان. نويسنده در 2 فصل به  
     معرفي سيماي امام مهدي در قرآن و سيماي امام در  
     نهج البلاغه پرداخته است. وي آيات و  
     پيش گويي هاي قرآن را که درباره امام مهدي تأويل  
     شده، گرد آورده و با بهره گيري از  
     منابع روايي، به تفسير و توضيح آن پرداخته است. در  
     بخش دوم، اخبار آخر زمان از نگاه  
     امام علي (ع)، ويژگي هاي دولت کريمه، امکان تشرف به  
     محضر امام در عصر غيبت، فلسفه  
     غيبت، علائم ظهور و مسئله طول عمر را با محوريت نهج  
     البلاغه و با بهره گيري از ديگر  
     منابع روايي، مورد توجه قرار داده است. وي راز بزرگ  
     تشرف به محضر امام عصر را در  
     عصر غيبت، محبت و عشق به آن بزرگوار مي داند و  
     مهم ترين علل محروميت از فيض ديدار  
     را آلودگي هاي روحي و سيئات اخلاقي برمي شمارد.