بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   الاربعون حديثا في من يملأ الأرض قسطا وعدلا  
    :نويسنده   نجفي، هادي  
    :ناشر   الهداية  
    :تاريخ چاپ   1411هـ.ق  
    :موضوع   اخلاق - فضايل و مقامات  
    :تعداد چاپ   1  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     مجموعه اي از 40 حديث درباره سيره و شمايل امام  
     مهدي (ع) و مباحث مختلف مربوط به  
     حضرت است. اين احاديث به طور عمده از منابع حديثي  
     شيعه گرفته شده و ناظر به شرايط  
     ظهور امام مهدي و پاره اي از ويژگي هاي رفتاري  
     ايشان و امت است. راز غيبت، انتظار  
     فرج، طول عمر، علامات ظهور، خروج دجال، رجعت و تشرف  
     يافتگان از ديگر عناوين احاديثي  
     است که در اين مجموعه گردآوري شده است.  
     مجموعه اي از 40 حديث درباره سيره و شمايل امام  
     مهدي (ع) و مباحث مختلف مربوط به  
     حضرت است. اين احاديث به طور عمده از منابع حديثي  
     شيعه گرفته شده و ناظر به شرايط  
     ظهور امام مهدي و پاره اي از ويژگي هاي رفتاري  
     ايشان و امت است. راز غيبت، انتظار  
     فرج، طول عمر، علامات ظهور، خروج دجال، رجعت و تشرف  
     يافتگان از ديگر عناوين احاديثي  
     است که در اين مجموعه گردآوري شده است.